Osaako toimistosi ajatella ja viedä ajattelua käytäntöön? Silloin olet tehnyt oikean valinnan

Yhdysvallat oli vuosikymmeniä markkinoinnin edelläkävijä. Siellä ovat syntyneet maailmankuulut mainostoimistot ja heidän valitsemisessaan avustavat valintakonsultit. Valintakonsultteja on paljon, pelkästään Adforumin verkostossa on 59 toimijaa jenkki-markkinalla. Markkinointiosaaminen ei enää keskity Amerikkaan, vaan hienoja toimijoita löytyy Euroopastakin. Samoin valintakonsultteja on joka maassa.  Covid-pandemia globalisoi markkinoinnin ja muutti myös asiakkaiden tapaa valita kumppaneitaan. Syntyi etävalintaprosessi. Se virtaviivaisti ja nopeutti kumppanien valintaa.

Perinteinen kyselylomake, request for information (RFI) on ollut raskas ja pitkä. Sitä on yleensä seurannut request for proposals  (RFP), sitten luovat esitykset. Toimistot ovat kritisoineet kuukausia kestävää prosessia, nyt myös valintakonsultit ovat siihen tyytymättömiä.

Jos asiakas ja potentiaalinen toimisto eivät tunne toisiaan ennestään, ovat luovat esitykset turhia ja vievät vain molempien aikaa ja muita resursseja. Toimistot joutuvat toimimaan arvailun, eivät datan perusteella.

Miten kannattaa edetä? RFIn voi typistää olennaiseen. Toki valintakonsultin pitää osata tehdä tärkeimmät kysymykset ja tarkistukset.  Strategia-osaamista ja luovan työn tasoa on mahdollista arvioida tehdyistä töistä. Kannattaa keskittyä keskustelemaan ehdotetun tiimin kanssa. 1) Miten toimisto ajattelee? Tätä kysymystä pohtimalla kokenut valintakonsultti pääsee pitkälle. 2) Miten haasteisiin tartutaan ja kuinka homma viedään käytäntöön? On paljon toimistoja, joilla on hyviä ajatuksia teoriasta mutta ei sovelluksia käytäntöön. Ajattelu ja ehdotetut käytännön toimenpiteet ovat ratkaisun avaimia, kun päätetään sopivimmasta kumppanista.