Koronavirus, liiketoiminta ja markkinointi

Koronavirus on vaikuttanut monien yritysten toimintaan negatiivisesti. Tuotantoja on suljettu. Näkymät ovat sumuiset ja erilaisia skenaarioita arvioidaan. On mahdollista, että epävarma tilanne jatkuu kuukausia, ehkä Covid 19 -rokotteen valmistumiseen saakka.

Taloudessa ei voida odottaa kuukausia tekemättä mitään, liiketoiminnan täytyy jatkaa eteenpäin. Poikkeustilanteissakin markkinointi on pidettävä agendalla, mikäli yritys ei ole lopettanut toimintaansa. Kaikki yritykset tarvitsevat kysyntää ja tässä markkinointi on avainasemassa. Oleellisinta on muodostaa kokonaiskuva. Mitä liiketoiminnan nykytilanteessa kannattaa tehdä? Keitä ovat ne toimijat, jotka tähän arviointiin pystyvät? Onko meillä kaikki resurssit yhtiössä vai tarvitaanko ulkopuolista apua?

On mahdollista, että arvioinneissa päädytään siihen, että markkinoinnin suuntaa ja toimintaa muutetaan. Todennäköistä on, että  tehokkuutta tullaan seuraamaan vielä tarkemmin kuin nyt on tehty. Tällä kaikella on merkitystä kumppanivalinnoissa, yhteistyössä kumppanien kanssa ja palkkiorakenteissa.