Pitääkö kaiken viestinnän olla vastuullista?

Merkitys ja vastuullisuus ovat asioita, joista nyt puhutaan ja kirjoitetaan kaikilla alustoilla. Vastuullisuudesta on jo tosin tullut peruskauraa yrityksen olemassaolon oikeutuksessa. Pitääkö kaikkien kertoa vastuullisuudesta viestinnässään? Poimin pari mielestäni onnistunutta palaa markkinointiviestinnästä, missä vastuullisuudella on selkeä, tuloksia tuova rooli.

 

  1. Kampanjat non-profit organisaatioille, kuten World Vision, Plan, Lääkärit ilman rajoja. Kampanjat yleensä rakentuvat jonkun vastuullisuuteen liittyvän teeman ympärille. Tuloksia tuottavia kampanjoita ei ole koskaan helppo tehdä. Kun toimeksiantajana on yleishyödyllinen toimija, voivat onnistumisen mahdollisuudet ammattilaisille olla hieman parempia kuin kaupallisten toimeksiantajien kohdalla. Suomessa viime vuonna tehty World Visionin lukutaidottomuus-kampanja on todella hieno esimerkki taitavasta vaikuttamisesta.

 

  1. Konseptit kommunikoinnissa. Konsepti ymmärrettynä suunnitelmana, jossa kommunikointia, joka voi tietysti olla mitä vaan, toteutetaan sovitun punaisen langan mukaan. Unileverin Dove Real Beauty on edelleen ensimmäisenä mieleen tuleva esimerkki kantavasta konseptista.  Kaikenlaiset naiset ovat kauniita. Sitä on myös laajennettu yhteiskunnallisiin ohjelmiin. Konsepti, jota voidaan hyödyntää pitkään, on taloudellisesti kannattava.

 

  1. Yritys tarttuu otollisessa tilanteessa sopivaan hetkeen. Onnistuessaan oivallinen keino nopean kustannustehokkaan tunnettuuden ja kiinnostuksen nostajana. Suomalainen yhtiö voi onnistua globaalisti, niin kuin Helsingin Sanomat onnistui heinäkuussa 2018 ulkomainoskampanjallaan ’Welcome to the land of free press’. Trump ja Putin tapasivat silloin toisensa Helsingissä. Erittäin ajankohtainen teema edelleen, Hesari voisi jatkaa tätä.

 

  1. Yrityksellä on selkeä merkitys ja perusstrategiassa vastuullisuus on ytimessä. Se ei kuitenkaan ilmene kohderyhmille. Asemoidaan yhtiö uudelleen ja ruvetaan systemaattisesti kommunikoimaan uutta asemointia kiinnostavalla tavalla. Silent Eight ehkäisee taloudellisia rikoksia ja uuden asemointinsa mukaan ’tekee rikoksista kannattamattomia’. Hyvin toteutettuna suuri roi markkinoinnin palveluja ostavalle asiakkaalle.

Mitä ei kannata tehdä? Uusi asemointi edellyttää, että se on totta. Ihmiset seuraavat markkinointiakin tarkasti ja tarttuvat nopeasti valheelliseen positiointi-yritykseen. Vaarallisia ovat myös irralliset kampanjat, joissa yritys julistautuu hyväksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Näistä seuraa yleensä vain mainehaittaa. Aina sen sijaan kannattaa kerrata kolme kysymystä. Keitä tavoitellaan? Mikä on positiointi? Mitkä ovat tavoitteet?

Merkityksen (purposen) huomattavasta merkityksestä huolimatta monet yritykset toimivat edelleen ilman yleisesti ’hyväksyttävää’ merkitystä. Amazon ja Microsoft haluavat valloittaa maailman ja ansaita rahaa.  Markkinoinnin ammattilaisilta odotetaan edelleen osaamista, jolla ymmärretään markkinaa.

Kommunikointi on yksi osa työkaluista, tuotteet ja jakelu ovat yhtä tärkeitä. Erityisen oleellista nykyisessä inflaatiossa on hinnoittelu. Paras markkinoija osaa keskustella asiakkaansa kanssa siitä, mikä eri toimenpiteiden oletettu vaikutus on kannattavuuteen. Kannattavuus lyhyellä tai, jos meillä on varaa odottaa, pidemmällä tähtäimellä on avainasia. Siitä tulee maksavalle asiakkaalle markkinointi-investoinnin suurin roi.